ABOUT US

Founded in Brussels
2021

   July van Hapert                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tessa Borrenberghs

NL


Cea Cosmetics opgericht door  July van Hapert, is een Antwerps cosmeticamerk die streeft naar een duurzame wereld. Cea, kort voor circular cea, maakt ecologische self-care producten die vegan, palmolievrij en vooral handgemaakt zijn. We selecteren zelf duurzame grondstoffen om naakte producten (zonder verpakking) te maken en watertransport te reduceren. Zowel lief voor je huid als de natuur.

Borrenberghs (van Tessa Borrenberghsis een duurzaam, Belgisch modemerk. Op het kruispunt van couture en ready-to-wear creëert Borrenberghs luxe mode met een tijdloze en vrouwelijke look. Deze focus ligt in een duurzaam businessmodel: transparantie, duurzame materialen, fair trade productie en een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Borrenberghs lanceert jaarlijks verschillende collecties die seizoenloos zijn. Naast deze collecties zijn er de ‘recycled capsule collections’ te vinden waar gerecycleerde stukken of resten hergebruikt worden.

De verpakkingen zijn of gerecycleerd of biodegradeerbaar.

ENG


Cea Cosmetics, short for Circular Cea, is founded by July van Hapert. It is an Antwerp cosmetic brand that strives for a sustainable world. Cea Cosmetics makes ecological self-care products that are vegan, palm oil free and above all handmade. The brand selects sustainable raw materials itself, to make naked products (without packaging) and reduce water transport. Both kind for your skin and nature.

Borrenberghs, founded by Tessa Borrenberghs, is a sustainable Belgian fashion brand. At the crossroad of couture and ready-to-wear, Borrenberghs creates luxurious fashion with a timeless and feminine look. This brand focuses on a sustainable business model: transparency, sustainable materials, fair trade production and the lowest possible CO2 emissions. Borrenberghs annually launches several collections that are seasonless. In addition to these collections, there are the 'recycled capsule collections' where recycled pieces or remnants are reused. 

The packaging is either recycled or biodegradable.

FRCea Cosmetics, fondé par July Van Hapert, est une marque de cosmétiques anversoise qui aspire à un monde durable. Cea, bref pour circulaire, fait des produits self-care écologics qui sont vegan, sans huile de palme et surtout fait à main. Nous sélectionnons nous-mêmes des matières premières durables pour fabriquer des produits nus (sans emballage) et pour réduire le transport de l'eau. Doux pour la nature et doux pour votre peau. 

Borrenberghs (par Tessa Borrenberghs) est une marque de mode belge durable. À la croisée de la couture et du prêt-à-porter, Borrenberghs crée une mode de luxe au look intemporel et féminin. Cet objectif réside dans un modèle d'entreprise durable: transparence, matériaux durables, production équitable et émissions de CO2 les plus faibles possibles. Borrenberghs lance chaque année diverses collections sans saison. A ces collections s'ajoutent les «collections capsule recyclées» où des pièces ou chutes recyclées sont réutilisées.

L'emballage est soit recyclé, soit biodégradable.NL

Robin Joris Dullers (24) brengt zijn tijd als fotograaf door op Fashion Weeks, in een fotostudio of glamoureuze events. Maar hij droomt ook van verandering, en probeert met een camera in zijn hand daar aan bij te dragen. “Ik heb de kans om het verhaal van andere mensen te vertellen, en die grijp ik met beide handen.” Dit trekt hij vanaf vandaag ook door in de wereld van design. RJD is altijd gefascineerd geweest door schoonheid, exclusiviteit en nu ook duurzaam werken. Dit is een basis voor Robin, geen specialiteit maar normaliteit. "Hij is creative in soul and mind en creëert (on)echt(e) momenten”


ENG

Robin Joris Dullers (24) spends his time as a photographer at Fashion Weeks, in a photo studio or at  glamorous events. But he also dreams of change, and with a camera in his hands he tries to contribute to those dreams.  "I have the chance to tell other people's stories, and I grab them with both hands. As of today, he also continues to do so in the world of design. RJD has always been fascinated by beauty, exclusivity and now also sustainability. This is a basis for Robin, not a specialty but a normality. "He is creative in soul and mind and creates (un)real moments".


FR

Robin Joris Dullers (24 ans) passe son temps comme photographe aux Fashion Week, dans un studio photo ou lors d'événements glamour. Mais il rêve aussi de changement, et tente d'y contribuer avec un appareil photo à la main. "J'ai la possibilité de raconter les histoires des autres, et je la saisis!" A partir d'aujourd'hui, il se dirige également vers le monde du design. RJD a toujours été fasciné par la beauté, l'exclusivité et maintenant la durabilité. C'est une base pour Robin, pas une spécialité mais la normalité. "Il est créatif dans l'âme et dans l'esprit et il crée des moments (in)réels.


- Cuture MagazineUsing Format